Aktivity na Gemeri v závere roka


V mesiaci december 2021 sa pokračovalo vo výstavbe, ako aj aktivitách v rámci Projektu „Zlepšenie kvality života ohrozených skupín“