Školenia na protidlhové poradenstvo

Ďakujeme všetkým účastníkom Školenia zameraného na problematiku protidlhového poradenstva a účastníkom diskusie Platformy MVO a sociálnych pracovníkov pôsobiacich v oblasti sociálneho začleňovania MRK, že si našli čas a prišli dňa 12.10.2020 do Bidoviec, prípadne sa pripojili online. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. Váš tím Projektu DOM.ov Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Školenie terénnych sociálnych pracovníkov (TSP)

Dňa 19.2.2020 sme zorganizovali školenie terénnych sociálnych pracovníkov a riadiacich pracovníkov národných projektov TSP na tému finančné vzdelávanie klientov z MRK. Lektori školenia Franja Ondrašiková a Vlado Frický hovorili na témy ako: aká je rola TSP v programe bývania, problematika finančnej gramotnosti klientov z MRK, príprava Profi plánu (plánu rodiny pre financovanie bývania). Stretnutie bolo …
Čítať ďalej Školenie terénnych sociálnych pracovníkov (TSP)