Diskusia: Územné a stavebné konanie

Zapojte sa do online diskusie na zaujímavú tému Územné a stavebné konanie s hosťom Martinom Virbom.


Diskusia: Územné a stavebné konanie

Hosť: Ing. Martin Virba

22. apríla 2021

od 13:00 hod. do 14:15 hod.

Online pripojenie: klik sem

Multisektorové partnerstvo subjektov pôsobiacich v oblasti sociálneho začlenenia MRK