Contact

non-profit organization Projekt DOM.ov
Požiarnická 17
080 01 Prešov
tel.: +421 911 79 17 17
e-mail: info@projektdomov.sk

bank details:
Slovenská sporiteľňa
číslo účtu IBAN: SK72 0900 0000 0051 1289 0338
IČO: 503 349 81
DIČ: 2120323821

founding organizations:
Člověk v tísni, o.p.s., Palešovo nám. 34, 053 04 Spišské Podhradie
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, Rankovce 21, 044 46 Rankovce