Prebiehajúce školenia zamerané na finančnú gramotnosť

Naša organizácia poskytuje našim klientov aj skupinové vzdelávania zamerané na finančnú gramotnosť. O tom, že je dobré vedieť narábať s financiami hospodárne, sa presvedčili aj naši klienti v Bôrke. Dňa 29.6.2022 sme pre klientov pripravili spoločné školenie v Bôrke, ktoré bolo zamerané na rodinný rozpočet. Klienti sa hravou formou dozvedeli viac o tom, ako viesť vyrovnaný rodinný rozpočet. 

Podobné školenia realizujeme pre našich klientov aj v iných lokalitách. Považujeme za dôležité viesť ľudí k finančnej zodpovednosti a zvyšovať ich finančnú gramotnosť, o to viac v súčasnej dobe extrémneho zdražovania a hyperinflácie. Zručnosť narábať s peniazmi sa stáva nevyhnutnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja, ako aj jednotlivcov tak i celej spoločnosti.

Dofinancovanie prebiehajúcej výstavby.

Enormný nárast stavebných materiálov ovplyvnil aj našu výstavbu v Bôrke. Plánované rozpočty domov už nie sú preto  aktuálne a tak sa naša organizácia musela prispôsobiť neočakávanej situácii. Našim cieľom je pomôcť klientom postaviť a skolaudovať dom. Pri plnení tohto cieľa sme sa však museli zamerať na riešenie problému týkajúceho sa dofinancovania prebiehajúcej výstavby. Vďaka výbornej spolupráci so Slovenskou sporiteľnou sa nám podarilo klientom poskytnúť refinancovanie pôvodných úverov za výhodných podmienok a s fixným úrokom po celú dobu splácania. Aj takýmto spôsobom pomáhame ľuďom pri ich ceste za lepším a zdravším bývaním.

Plánovaná výstavba v Jelšave – zrušená.

Pred časom sme avizovali blížiacu sa výstavbu dvoch rodinných domov prostredníctvom programu svojpomocnej výstavby. I napriek tomu, že sme klientom poskytovali dlhšiu dobu podporu a odborné vedenie, či už v oblasti financií alebo prípravy výstavby, rozhodli sa nestavať. Ich rozhodnutie bolo podmienené obavami z budúcnosti hlavne po finančnej stránke. Súčasná situácia s vysokou infláciou, extrémnym zdražovaním nemalou mierou prispeli k tomuto rozhodnutiu. I napriek tomu, že sa klienti rozhodli napokon nestavať, vzájomná spolupráca je prínosná pre obe strany. Klientov sme viedli k sporeniu, naučili sme ich narábať s rodinným rozpočtom, poskytli sme im odborné vedenie v oblasti bývania. Táto spolupráca taktiež obohatila aj nás, získali sme nové skúsenosti a veríme, že dobrú spoluprácu s mestom Jelšava budeme naďalej rozvíjať. Aj naďalej budeme vynakladať úsilie na to, aby sme sociálne znevýhodneným obyvateľom z Jelšavy pomohli žiť v kvalitnejšom a zdravšom bývaní.  

Blížiaca sa výstavba v Jelšave.

V meste Jelšava, v spolupráci s miestnou samosprávou a našimi klientmi, pripravujeme blížiacu sa svojpomocnú výstavby rodinných domov pre našich klientov. Počas priebehu programu svojpomocnej výstavby sa vyskytli neočakávané zmeny, ktorým sa aktívne prispôsobujeme a  držíme sa stanoveného cieľa. Naším cieľom je v tomto roku začať so svojpomocnou výstavbou 2 rodinných domov. V súčasnosti prebiehajú pozemkové prípravy a nastavovanie financovania výstavby. Plánom je začiatkom tohto leta začať so svojpomocnou výstavbou dvoch rodinných domov a to konkrétne typu 7×7 plus a 7×8 plus (prízemný variant).

Prispôsobujeme sa neistej situácii vo svete.

Posledné obdobie našu spoločnosť zastihlo epidemiologické ochorenie COVID-19, k tomu sa pridružil enormný nárast cien energií ako aj vojnový konflikt u našich susedov na východnej hranici. Všetky tieto udalosti spôsobujú rapídny nárast cien či už potravín, ale aj stavebného materiálu. Naša organizácia reflektuje na tieto udalosti a aj náš program svojpomocnej výstavby prispôsobujeme enormnému zvyšovaniu cien. V spolupráci s našim partnerom Slovenskou sporiteľňou pracujeme na prispôsobení výšky a podmienok úveru pre našich klientov.

Záleží nám na tom, aby naši klienti i v týchto ťažkých časoch, mohli aktívne riešiť svoje problémy s bývaním a mali zabezpečené dostatočné financovanie na výstavbu svojich rodinných domov.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity na návšteve v Chanave.

Do nového domu Jána Zsírosa v Chanave dňa 18.2.2022 zavítal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. Ocenil snahu domácich pracovať na dosiahnutí svojho životného sna, ktorým je vlastný rodinný dom. V Chanave je to prvý dom postavený v rámci programu svojpomocnej výstavby Projektu DOM.ov. Veríme, že rodina Zsírosovcov bude motiváciou pre ďalšie rodiny a komunity v Banskobystrickom kraji.

Program svojpomocnej výstavby na Gemeri sa rozrastá.

Naša organizácia aj v januári 2022 naďalej realizuje svoje aktivity na Gemeri, avšak nie len to. Oslovujeme aj nové lokality a aj nových záujemcov, s cieľom poskytnúť im možnosť zapojiť sa do programu svojpomocnej výstavby. I keď začiatok rozvíjania aktivít v nových lokalitách je zväčša problematický, my sa nevzdávame a naďalej pokračujeme v našom úsilí. NO Projekt DOM.ov dokonca rozvíja svoje aktivity už aj na území Novohradu.

Aktivity na Gemeri v závere roka

V mesiaci december 2021 sa pokračovalo vo výstavbe, ako aj aktivitách v rámci Projektu „Zlepšenie kvality života ohrozených skupín“

(viac…)

V Kecerovciach bola zahájená stavebná sezóna

V obci Kecerovce začali so svojpomocnou výstavbou rodinných domov, čo oslovilo ďalších záujemcov

(viac…)

V novembri sa na Gemeri stavalo a nie len to

V rámci projektu ‘Zlepšenie kvality života ohrozených skupín’, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia sa nám na Gemeri v mesiaci november podarilo …

(viac…)

Výsledky projektu „Lepšie verejné politiky pre bývanie MRK“

Uvádzame vám výsledky projektu „Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovanej rómskej komunity“, ktorý sme realizovali v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

(viac…)

Realizácia projektu vďaka podpore Nadácie Granvia

Vďaka podpore Nadácie Granvia realizujeme v roku 2021 projekt s názvom: Zvyšovaním finančnej gramotnosti k sociálnej inklúzii.

(viac…)