nezisková organizácia Projekt DOM.ov
Požiarnická 17
080 01 Prešov
mail: info@projektdomov.sk

zastúpenie v regiónoch:

Košický kraj: František Turták – tel. 0910 266 735

Prešovský kraj: Vlado Frický – tel. 0948 296 629

Banskobystrický kraj: Karol Tóth  – tel. 0948 905 323

bankové údaje:
Slovenská sporiteľňa
číslo účtu IBAN: SK72 0900 0000 0051 1289 0338
IČO: 503 349 81
DIČ: 2120323821

nezisková organizácia Projekt DOM.ov je registrovaná na Okresnom úrade v Prešove, odbor všeob. verejnej správy pod č. OVVS-519/2016-NO.

zakladateľské organizácie:
Člověk v tísni, o.p.s., Palešovo nám. 34, 053 04 Spišské Podhradie
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, Rankovce 21, 044 46 Rankovce