do roku 2023
sú potrebné
investície

Verejné zdroje potrebné na pripojenie na inžinierske siete sú predpokladom úspešnosti (a legálnosti) stavebných aktivít rodín v rómskych lokalitách.

10 000 metrov
ciest a chodníkov zvýši bezpečnosť

Spevnené cesty umožnia výstavbu, zlepšia prístup k domom a udržiavanie poriadku. Chodníky zvýšia bezpečnosť detí na ceste do školy.

100 rodín
získa tečúcu vodu
v dome

V novom dome bude mať vodu najmenej 300 detí, ktoré dnes žijú v chatrčiach a unimobunkách.

500 000 € menej
čerpaných z verejných zdrojov

Rodiny budú investovať vlastné peniaze z mikropôžičiek do legálneho bývania – obce i štát tak ušetria na investíciách do nájomných sociálnych bytov v rómskych lokalitách.

 


Na rómskej osade sa do roku 2025 zvýši počet obyvateľov o viac ako 200. Obec začala s novou parceláciou územia a chystá sa na etapovitú prestavbu a revitalizáciu. Zdroj: Územný plán obce Lenartov

 

Neziskovú organizáciu Projekt DOM.ov založili Združenie pre lepší život a slovenská pobočka Člověka v tísni so zámerom akcelerovať vývoj pilotných projektov svojpomocnej výstavby za pomoci mikropôžičiek, ktoré tieto organizácie overujú v lokalitách Rankovce (2. fáza výstavby od r. 2014) a Kojatice (od r. 2012).

Meníme alarmujúce podmienky života v rómskych lokalitách s jednou podmienkou – že aktívni budú aj samotní obyvatelia. Aktivita a vlastný vklad rómskych rodín zvyšuje pravdepodobnosť a efektivitu využitia verejných zdrojov na zavedenie základnej infraštruktúry. Urýchli sa tak napojenie domov na vodu i elektrinu a budovanie ciest.