Info deň Projektu DOM.ov

Dňa 23.6.2020 sa uskutoční v učebno – výcvikovom zariadení Technickej univerzity v Herľanoch informačný deň k programu svojpomocnej výstavby rodinných domov. Informačný deň sa realizuje v rámci projektu Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Dňa 23.6.2020 sa uskutoční v učebno – výcvikovom zariadení Technickej univerzity v Herľanoch informačný deň k programu svojpomocnej výstavby rodinných domov. Informačný deň sa realizuje v rámci projektu Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Súčasťou konferencie bude aj slávnostné odovzdávanie súpisných čísel štrnástim rómskym rodinám z obce Rankovce, ktoré sa bude konať po skončení konferencie v Rankovciach v komunitnej záhrade – Boliar dolina.

Plánovaný program :

  • 13:05 Privítanie hostí a predstavenie programu (K. Smatanová)
  • 13:07 – 13:15 Príhovor riaditeľa organizácie – EVS Projekt (M. Zeman)

BLOK: SVOJPOMOCNÁ VÝSTAVBA PROJEKT DOM.OV

  • 13:15 – 13:30 Program svojpomocnej výstavby RD (K. Smatanová)
  • 13:30 – 13:50 Panelová diskusia o svojpomocnej výstavbe (moderuje: K. Smatanová, diskutéri: R. Blažej, V. Frický, M. Zeman)

BLOK: SVOJPOMOCNÁ VÝSTAVBA – NÁSTROJ TRVALO UDRŽATEĽNEJ ZMENY MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

  • 14:00 – 14:05 Príbeh Rankoviec (K. Smatanová)
  • 14:05 – 14:10 Výskum dopadov svojpomocnej výstavby na život klientov (F. Ondrašiková)
  • 14:10 – 14:30 Panelová diskusia (moderuje: K. Smatanová, diskutéri: A. Mušinka, P. Jendrál, J. Vaňová)
  • 14:30 Poďakovanie a občerstvenie
  • 14:55 Presun do Rankoviec
  • 15:00 Začiatok – privítanie hostí (J. Pecha)

Príhovory hostí: M. Zeman, R. Blažej, S. Hada

Slávnostné odovzdávanie súpisných čísel

Vyhodnotenie – najlepší stavebník, naj dom, naj predzáhradka

Garden party

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.