Norway-grants-a-SK_-logo-1

Plánovanie verejného priestoru v Bačkove - Jún 2022

V obci Bačkov sa chystá na výstavbu svojich rodinných domov 6 rodín. Celý proces práce s komunitou začal pred dvoma rokmi. Oslovil nás starosta obce, chcel sa viac dozvedieť o našom programe. Nasledovala exkurzia pre poslancov obce Bačkov  a lokálnych lídrov v lokalite, kde už výstavba rodinných domov prebieha a nábor ľudí z komunity.  Do programu vstúpilo 22 rodín, začali si sporiť na svoje vkladné knižky. Rok sporenia úspešne absolvovalo 6 rodín, tie sa dnes pripravujú na výstavbu svojich rodinných domov.

Zo strany obce bolo potrebné vykonať mnoho úkonov k príprave stavebných pozemkov- od vykúpenia pozemkov, reparcelácie až po terénne úpravy. Do celého procesu vstúpila aj nezisková organizácia Spolka. Pomohla s prípravou urbanistickej štúdie nového územia. Štúdia okrem novej ulice s individuálnou výstavbou ráta aj s tvorbou verejného priestoru v blízkosti domov. Celý proces plánovania nového územia bol založený na participatívnosti. V praxi to znamená, že k tomu ako má nová ulica vyzerať sa vyjadrovali tak zástupcovia samosprávy, ako aj samotní obyvatelia, ktorí ju budú obývať.

Výsledkom je idea novej štvrte s prítomnosťou námestia, zelenej plochy a lavičiek. V mesiaci jún sme začali s terénnymi úpravami a čistením skládky odpadu. Do dobrovoľníckej brigády sa zapojili nie len miestni obyvatelia, ale aj zástupcovia organizácii pôsobiacich v obci Bačkov.

Sme stavbári alebo učitelia? - Máj 2022

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že program svojpomocnej výstavby rodinných domov je najmä developerský projekt a jeho hlavným zameraním je stavbárčina. Tak to samozrejme nie je, náš program je primárne sociálnou prácou v oblasti bývania s ľuďmi z vylúčených komunít. Ak však chceme riešiť bývanie, musíme sa dotknúť aj iných životných oblasti klienta, ako je napríklad vzdelanie či zamestnanosť. Náš program stojí na intenzívnej sociálnej práci, rodinám poskytujeme finančné a pracovné poradenstvo. Klientov učíme plánovať a krok po kroku sa približovať k svojmu cieľu. V našom tíme máme sociálnych pracovníkov, stavebných inžinierov, murárov aj expertov z bankového sektoru. Všetci však pri svojej činnosti robia jednu spoločnú vec – UČIA. Učenie má rôzne podoby, od zdieľania informácií až po praktické trénovanie a osvojovanie si nových spôsobilosti. A tak konečných výsledkom nášho úsilia, nie je v prvom rade postavený dom, ale človek vybavený k životu potrebnými zručnosťami.

Ako vzdelávame budúcich stavebníkov - Apríl 2022

Projekt DOM.ov využíva rôzne neformálne spôsoby vzdelávania klientov zapojených do programu svojpomocnej výstavby rodinných domov. Aj tu platí, lepšie je raz vidieť ako 3x počuť. Ešte lepšie ako vidieť je zažiť. Na tomto princípe funguje zážitkové vzdelávanie. Zážitok vyvoláva emócie a tie si človek pamätá dlhšie ako počuté informácie. Z tohto dôvodu organizujeme pre našich klientov exkurzie do lokalít, kde už výstavba domov prebieha. V mesiaci apríl sme takúto exkurziu spojenú so vzdelávaním zrealizovali pre sporiteľov z Veľkej Idy. Rodiny najprv navštívili lokalitu Rankovce, ktorá je už 2 roky po kolaudácii a následne absolvovali prehliadku aktuálnej výstavby v Kecerovciach. Porozumenie celému procesu výstavby rodinného domu je nesmierne dôležité. Naším cieľom je, aby si  rodiny s našou asistenciou nie len postavili domy, ale aby sa naučili čo všetko je potrebné k výstavbe domu, od zaobstarania si projektovej dokumentácie, stavebného povolenia až po kolaudáciu a vedeli túto skúsenosť odovzdať ďalej svojim deťom a susedom.

Lokálna akčná skupina v Kecerovciach - Marec 2022

Projekt Inkluzívne susedstvá stojí na spolupráci viacerých partnerov, jedným z nich je aj OZ Cesta von. V obciach kde pôsobí Projekt DOM.ov a zároveň OZ Cesta von so svojim programom Omama, spájame sily v prospech rozvoja rómskych rodín. Kombinujeme pomoc v oblasti bývania s podporou ranej starostlivosti.

Dňa 16.03.2022 sme zrealizovali vzdelávací workshop pre pracovníkov organizácií, kde sme diskutovali o praktickej podobe partnerstva v komunitách obce Kecerovce.

Príprava území - Február 2022

Príprava území na individuálnu výstavbu rodinných domov je v zásade úlohou samospráv, s ktorými spolupracujeme. Ide však o náročné procesy, preto naša organizácia v tom obciam pomáha. Znamená to napr. vysvetľovanie a vyjednávanie s obecnými zastupiteľstvami, vyhľadávanie vhodných pozemkov, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, geodetická reparcelácia územia, príprava architektonickej štúdie výstavby, projektovanie a inžiniering k potrebnej infraštruktúre nových ulíc. Na týchto úlohách s nami spolupracujú architekti, geodeti, právnici. V mesiaci február sme vstúpili do spolupráce na príprave architektonických štúdii s neziskovou organizáciou OZ Spolka. Experti na územné plánovanie pripravujú architektonickú štúdiu pre obce Veľká Ida a Bačkov. V obciach Vtáčkovce a Kecerovce na štúdiách pracuje Ing. I.Puškáš, autor nášho katalógu rodinných domov.

Rozbehli sme vzdelávania - Január 2022

Program svojpomocnej výstavby nie je len o stavaní domov. Nesmierne dôležitým elementom programu je sociálna práca a vzdelávanie. To prebieha buď skupinovo alebo individuálne. Klientov školíme najmä v témach: Čo je funkčný rodinný rozpočet, Ako rozumieť bankovým produktom, Čo obnáša legálna výstavba rodinného domu? V mesiaci január sme sa stretávali s klientmi aj napriek pandemickej vlne. Pravidelne sme navštevovali a školili spolu 85 rodín z 5 obcí KSK.

Základové platne v Kecerovciach dokončené - December 2021

V mesiaci december 2021 sme pokračovali vo výstavbe  ôsmych základových platní v lokalite Kecerovské Kostoľany. Náš cieľ práce dokončiť pred príchodom zimy sme naplnili. Vianoce sme už mohli prežiť s vedomím, že máme všetko dobétonované. Podobne aj stavitelia z obce Bôrka naplnili stanovený plán, a to do Vianoc zhotoviť na rozostavaných domoch strechu. Pokračujeme na jar.

Stavebná sezóna v Bôrke a Kecerovciach zahájená - November 2021

Po dlhom období sporenia a prípravy stavebných pozemkov sme konečne vo fáze výstavby domov. V obci Bôrka si aktuálne stavajú svoj prvý legálny dom 3 rodiny, v obci Kecerovce 8 rodín. Výstavba automaticky vyvolala záujem u ďalších obyvateľov. Do programu sporenia nám v priebehu mesiaca november vstúpilo 40 rodín z Keceroviec.

slogan norway grants_SK