Nezisková organizácia Projekt DOM.ov pôsobí v ôsmich lokalitách východného Slovenska. Je iniciátorom a koordinuje dlhodobé partnerstvo obcí pri riešení situácie v sociálne a priestorovo vylúčených rómskych lokalitách.