Dňa 23.6.2020 sa uskutoční v učebno – výcvikovom zariadení Technickej univerzity v Herľanoch informačný deň k programu svojpomocnej výstavby rodinných domov. Informačný deň sa realizuje v rámci projektu Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Dňa 23.6.2020 sa uskutoční v učebno – výcvikovom zariadení Technickej univerzity v Herľanoch informačný deň k programu svojpomocnej výstavby rodinných domov. Informačný deň sa realizuje v rámci projektu Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Súčasťou konferencie bude aj slávnostné odovzdávanie súpisných čísel štrnástim rómskym rodinám z obce Rankovce, ktoré sa bude konať po skončení konferencie v Rankovciach v komunitnej záhrade – Boliar dolina.

Plánovaný program :

Herľany, zariadenie Technickej univerzity:

 • 13:05 Privítanie hostí a predstavenie programu (K. Smatanová)
 • 13:07 – 13:15 Príhovor riaditeľa organizácie- EVS Projekt (M. Zeman) BLOK: SVOJPOMOCNÁ VÝSTAVBA PROJEKT DOM.OV
 • 13:15 – 13:30 K. Smatanová- program svojpomocnej výstavby RD
 • 13:30 – 13:50 Panelová diskusia o svojpomocnej výstavbe,
  K. Smatanová moderuje, diskutéri: R.Blažej, V. Frický, M. Zeman
  BLOK: SVOJPOMOCNÁ VÝSTAVBA – NÁSTROJ TRVALO UDRŽATEĽNEJ ZMENY MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT
 • 14:00 – 14:05 Príbeh Rankoviec (K. Smatanová)
 • 14:00 – 14:10 Výskum dopadov svojpomocnej výstavby na život klientov (F. Ondrašiková)
 • 14:10 – 14:30 Panelová diskusia, K. Smatanová moderuje, diskutéri:  A. Mušinka, Jendrál, J. Vaňová)
 • 14:30 Poďakovanie a občerstvenie
 • 14:55- presun do Rankoviec

Kolaudačná slávnosť Rankovce – komunitná záhrada – Boliar dolina

 • 15:00 Začiatok – Privítanie hostí – J. Pecha
 • Príhovory hostí: M. Zeman, R. Blažej, S. Hada
 • Slávnostné odovzdávanie súpisných čísel
 • Vyhodnotenie- najlepší stavebník, naj dom, naj predzáhradka
 • Garden party