Zapojte sa do online diskusii na zaujímavé témy.

Zapojte sa do online diskusii na zaujímavé témy:

Dôvody segregácie rómskych osád – historický diskurz

Hosť: Mgr. Alexander Mušinka, PhD.
30. november 2020
Od 13:00 hod. do 14:15 hod.
Online pripojenie: klik sem

Problematika vysporiadania pozemkov pod rómskymi osadami

Hosť: Juraj Kuruc, M. A.
7. december 2020
Od 13:00 hod. do 14:15 hod
Online pripojenie: klik sem

Územné plánovanie

Hosť: Ing. arch. Dušan Burák, CSc.
14. december 2020
Od 13:00 hod. do 14:15 hod.
Online pripojenie: klik sem