Pripravujeme opäť ďalšiu diskusiu na tému: Svojpomocná výstavba – model domu

Pripravujeme opäť ďalšiu diskusiu na tému:

Svojpomocná výstavba – model dom

23. jún 2021, od 10:00 do 12:00

Osobne – Učebno-výcvikové zariadenie TU Herľany
alebo
Online – klik sem
Diskutéri – Mgr. Františka Ondrašiková a Ing. Marián Zeman

Tešíme sa na stretnutie!


Multisektorové partnerstvo subjektov
pôsobiacich v oblasti sociálneho začlenenia MRK