Vďaka podpore Nadácie Granvia realizujeme v roku 2021 projekt Zvyšovaním finančnej gramotnosti k sociálnej inklúzii.

Finančné prostriedky sme využili na nákup technického vybavenia pre našich zamestnancov, ktoré im slúži pri každodennej práci – realizácií náborov klientov, školení pre klientov, či zabezpečovaní administratívy.