OZ Cesta von

OZ Cesta von od svojho vzniku pôsobí v téme posilňovania rómskych matiek v oblasti starostlivosti o deti v ranom veku. Pri implementácii svojho programu Omama opakovane naráža na problém nevyhovujúcich podmienok na bývanie rómskych rodín. Rozhodli sme sa prepojiť program zameraný na bývanie s programom ranej intervencie, vytvárame tak potrebnú synergiu našich rozvojových aktivít.

Odborné učilište

Alokované pracovisko Odborného učilišťa v Rankovciach je naším partnerom od roku 2016. Jeho úlohou je vzdelávať rómskych študentov z obcí kecerovsko – olšavského regiónu v odbore murár. Už pri prvej pilotnej fáze svojpomocnej výstavby v obci Rankovce vznikla užitočná spolupráca medzi Projektom DOM.ov a školou. Študenti odboru murár  v rámci výučby a praxe pomáhajú rodinám – našim klientom pri výstavbe ich domov a zároveň si precvičujú jednotlivé technologické postupy a murárske zručnosti. Ich prax je pod dohľadom odborných majstrov.

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa má pri implementácii projektu zásadný význam, je strategickým partnerom Projektu DOM.ov.  Klientom projektu, ktorí sa kvalifikovali v prípravnej sporiacej fáze, poskytuje úver na bývanie. Ide o bezhotovostnú pôžičku pokrývajúcu náklady na stavebný materiál.

Obce

Obce – samosprávy sú základným a nesmierne dôležitým partnerom projektu. Ich úlohou je pripravovať stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov a technickú infraštruktúru- cesty, vodovod a kanalizáciu. Obce sú poskytovateľmi terénnej sociálnej práce, bez ktorej by program svojpomocnej výstavby rodinných domov nevedel efektívne fungovať.