Info deň Projektu DOM.ov


Dňa 23.6.2020 sa uskutoční v učebno – výcvikovom zariadení Technickej univerzity v Herľanoch informačný deň k programu svojpomocnej výstavby rodinných domov. Informačný deň sa realizuje v rámci projektu Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

„Info deň Projektu DOM.ov“