Projekt: Zlepšenie kvality života ohrozených skupín


Pomáhame zlepšiť kvalitu života ohrozených skupín

Projekt DOM.ov realizoval od novembra 2021 do októbra 2022 projekt s názvom Zlepšenie kvality života ohrozených skupín. Činnosti projektu boli sústredené do okresov Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca a Poltár. Projekt bol založený na myšlienke, že efektívne a udržateľné riešenie bývania zraniteľných skupín obyvateľstva vyžaduje holistický prístup pôsobiaci na všetky dôležité oblasti života. Vychádza aj z prístupu v sociálnej práci nazývaný ako „housing ready“.

Implementáciou projektu sme prispeli k vzniku nových, fungujúcich susedstiev v južných okresoch Slovenska. Ich obyvatelia majú lepší prístup k legálnemu a primeranému bývaniu. Napomohli sme k zvýšeniu finančnej gramotnosti a uplatneniu sa na trhu práce. Partner projektu Agentúra práce BBSK, n. o., nám pomáhala v oblasti trhu práce.

„Projekt ‘Zlepšenie kvality života ohrozených skupín’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

Svojpomocná výstavba v Bôrke