do roku 2018
sú potrebné
investície

Verejné zdroje potrebné na pripojenie na inžinierske siete sú predpokladom úspešnosti (a legálnosti) stavebných aktivít rodín v rómskych lokalitách.

10 000 metrov
ciest a chodníkov zvýši bezpečnosť

Spevnené cesty umožnia výstavbu, zlepšia prístup k domom a udržiavanie poriadku. Chodníky zvýšia bezpečnosť detí na ceste do školy.

100 rodín
získa tečúcu vodu
v dome

V novom dome bude mať vodu najmenej 58 detí, ktoré dnes žijú v chatrčiach a unimobunkách. Na vodu sa napoja a legálny status získajú aj ďalšie domy.

500 000 € menej
čerpaných z verejných zdrojov

Rodiny budú investovať vlastné peniaze z mikropôžičiek do legálneho bývania – obce i štát tak ušetria na investíciách do sociálnych bytov v rómskych lokalitách.

 


Na rómskej osade sa do roku 2025 zvýši počet obyvateľov o viac ako 200. Obec začala s novou parceláciou územia a chystá sa na etapovitú prestavbu a revitalizáciu. Zdroj: Územný plán obce Lenartov

 

Meníme alarmujúce podmienky života v rómskych lokalitách s jednou podmienkou – že aktívni budú aj samotní obyvatelia. Aktivita a vlastný vklad rómskych rodín zvyšuje pravdepodobnosť a efektivitu využitia verejných zdrojov na zavedenie základnej infraštruktúry. Urýchli sa tak napojenie domov na vodu i elektrinu a budovanie ciest.

Segregované lokality ako Lenartov, Lukov, Nižný Tvarožec však čelia ešte väčšiemu problému – rýchlo rastúcej preľudnenosti území. Tieto rómske lokality, priestorovo aj sociálne vylúčené z obce, sú obkolesené pozemkami, ktoré nie sú na predaj, pričom dôvodom je zvyčajne fakt, že potenciálnymi kupujúcimi sú rodiny rómske.

 

Ponúknuť rómskym rodinám férové podmienky na výstavbu domov sa podujali ôsmi starostovia. Títo odvážni vizionári postupne riešia desaťročiami nakopené problémy podrozvinutých lokalít. Projekt DOM.ov je príležitosť ako tento cieľ dosiahnuť rýchlejšie a udržať výsledky – ak sa podarí k vlastnej aktivite naštartovať väčšinu obyvateľov lokality.