Ako vzdelávame budúcich stavebníkov

Ako vzdelávame budúcich stavebníkov

Projekt DOM.ov využíva rôzne neformálne spôsoby vzdelávania klientov zapojených do programu svojpomocnej výstavby rodinných domov. Aj tu platí, lepšie je raz vidieť ako 3x počuť. Ešte lepšie ako vidieť je zažiť. Na tomto princípe funguje zážitkové vzdelávanie. Zážitok vyvoláva emócie a tie si človek pamätá dlhšie ako počuté informácie. Z tohto dôvodu organizujeme pre našich klientov exkurzie do lokalít, kde už výstavba domov prebieha.

V mesiaci apríl sme takúto exkurziu spojenú so vzdelávaním zrealizovali pre sporiteľov z Veľkej Idy. Rodiny najprv navštívili lokalitu Rankovce, ktorá je už 2 roky po kolaudácii a následne absolvovali prehliadku aktuálnej výstavby v Kecerovciach. Porozumenie celému procesu výstavby rodinného domu je nesmierne dôležité. Naším cieľom je, aby si rodiny s našou asistenciou nie len postavili domy, ale aby sa naučili čo všetko je potrebné k výstavbe domu, od zaobstarania si projektovej dokumentácie, stavebného povolenia až po kolaudáciu a vedeli túto skúsenosť odovzdať ďalej svojim deťom a susedom.

fazy vystavby
exkurzia pri praci