Výsledky projektu “Lepšie verejné politiky pre bývanie MRK”

Za obdobie 24 mesiacov sme v rámci projektu Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít zrealizovali 16 seminárov, školení, ktoré reflektovali na oblasti týkajúce sa – sociálnej práce v oblasti bývania a finančnej gramotnosti pre MRK, skvalitňovanie procesu prípravy infraštruktúry pre bývanie MRK na úrovni samospráv a skvalitňovanie verejných politík podpory bývania MRK. Vypracovali …
Čítať ďalej Výsledky projektu “Lepšie verejné politiky pre bývanie MRK”