Výsledky projektu “Lepšie verejné politiky pre bývanie MRK”

Za obdobie 24 mesiacov sme v rámci projektu Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít zrealizovali 16 seminárov, školení, ktoré reflektovali na oblasti týkajúce sa – sociálnej práce v oblasti bývania a finančnej gramotnosti pre MRK, skvalitňovanie procesu prípravy infraštruktúry pre bývanie MRK na úrovni samospráv a skvalitňovanie verejných politík podpory bývania MRK. Vypracovali …
Čítať ďalej Výsledky projektu “Lepšie verejné politiky pre bývanie MRK”

Realizácia projektu vďaka podpore Nadácie Granvia

Finančné prostriedky z projektu: Zvyšovaním finančnej gramotnosti k sociálnej inklúzii, sme využili na nákup technického vybavenia pre našich zamestnancov, ktoré im slúži pri každodennej práci – realizácií náborov klientov, školení pre klientov, či zabezpečovaní administratívy. Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Nadácie Granvia.

Prevzali sme si cenu SozialMarie

Dňa 24. júla 2020 si zástupcovia neziskovej organizácie Projekt DOM.ov  osobne z rúk Wandy Moser-Heindl zakladateľky nadácie Unruhe Privatstiftung prevzali cenu SozialMarie 2020. SozialMarie je cena pre sociálne inovácie, ktorá je každoročne udeľovaná 15 výnimočným projektom. S prvou výzvou zverejnenou v roku 2004 a následným vyhlásením víťazov v roku 2005 je najstaršou cenou pre sociálne …
Čítať ďalej Prevzali sme si cenu SozialMarie