Aktivity na Gemeri v závere roka – December 2021


Aktivity na Gemeri v závere roka – December 2021

Decembrové počasie bolo pre stavebníkov na Gemeri priaznivé a dovolilo im pokračovať vo svojpomocnej výstavbe až do Vianoc. V Bôrke sa podarilo novým domom postaviť strechu a z časti ich aj zakryť strešnou krytinou. V Chanave sa stavebník zameral na dokončovanie interiéru a pripojenie stavby na vodovodnú a elektrickú sieť, čo sa mu aj napkon podarilo. Našim stavebníkom v týchto procesoch asistujeme a poskytujeme im náležitú podporu. V rámci aktivít vyššie spomínaného projektu, naďalej pokračujeme v oslovovaní nových klientov/klientiek. Ako aj hľadáme nové lokality, v ktorých by sme mohli programom svojpomocnej výstavby zlepšiť bytovú situáciu ohrozených skupín obyvateľstva.