Blížiaca sa výstavba v Jelšave – Apríl 2022Blížiaca sa výstavba v Jelšave – Apríl 2022

V meste Jelšava, v spolupráci s miestnou samosprávou a našimi klientmi, pripravujeme blížiacu sa svojpomocnú výstavby rodinných domov pre našich klientov. Počas priebehu programu svojpomocnej výstavby sa vyskytli neočakávané zmeny, ktorým sa aktívne prispôsobujeme a  držíme sa stanoveného cieľa. Naším cieľom je v tomto roku začať so svojpomocnou výstavbou 2 rodinných domov. V súčasnosti prebiehajú pozemkové prípravy a nastavovanie financovania výstavby. Plánom je začiatkom tohto leta začať so svojpomocnou výstavbou dvoch rodinných domov a to konkrétne typu 7×7 plus a 7×8 plus (prízemný variant).