Cesta k legálnemu bývaniu … Aká bude, alebo môže byť aj v Rožkovanoch?

Cesta k legálnemu bývaniu … Aká bude, alebo môže byť aj v Rožkovanoch?

Nezisková organizácia projekt DOM.ov pomáha rodinám z osád, žijúcim v nevyhovujúcich podmienkach zlepšiť si svoje bývanie. Prípravná fáza trvá minimálne jeden rok, kedy si rodina sporí a vylepšuje svoju finančnú situáciu – napríklad racionalizáciou úverového zadlženia, alebo nájdením si novej práce. Následne po splnení podmienok im banka poskytne úver, za ktorý si postavia svoj nový legálny dom. Celú formálnu prípravu výstavby aj jej postupný priebeh až po kolaudáciu zastreší organizácia svojimi pracovníkmi, ktorí rodinu v procesoch sprevádzajú a dohliadnu na to, aby všetko postupovalo jednoducho a hladko.

Približne pred dvoma rokmi sme boli oslovení vedením obce Rožkovany. Vysvetlili nám komplikovanú situáciu v oblasti bývania v dvoch miestnych osadách. Obec sa pokúšala o výstavbu nájomných bytov pre rodiny z týchto osád, no petíciou občanov bola táto možnosť zastavená. Preto hľadajú iné riešenia – s väčšou zodpovednosťou na strane samotných rodín a menšími finančnými nákladmi na strane obce. Po niekoľkých návštevách v obci a lepšom spoznaní lokalít a ľudí v nich žijúcich, sme začali vzájomnú spoluprácu v oblasti zlepšenia bývania pre miestne rodiny, ktoré je nevyhnutným predpokladom ďalšieho osamostatňovania a zvyšovania kvality och života.

V septembri 2020 po vyhodnotení celej situácie si päť rodín založilo vkladné knižky v Slovenskej sporiteľni a začali sporiť na pravidelnej mesačnej báze, aby boli schopní zaplatiť stavebný pozemok a stavebné povolenie na svoj nový dom. V priebehu prípravného obdobia, ktoré štandardne trvá jeden rok, sme rodiny bližšie spoznali a identifikovali všetky problémy a prekážky, ktoré by mohli brániť získaniu úveru na výstavbu. V jednom prípade to boli viaceré exekúcie z minulosti, ktoré niekoľkonásobne presiahli požičanú sumu z nebankovej spoločnosti. S rodinou sme si túto situáciu rozanalyzovali  a nechali ich konať. Tí si  dohodli čiastočné odpustenie úrokov a zostávajúce sumy zaplatili viacerými opakovanými splátkami.

V ďalšej rodine sme videli ako hlavný problém nižší príjem, ktorý by nemusel stačiť na získanie stavebného úveru. Motivovali sme ženy, aby sa aj ony pokúsili nájsť si  prácu, aspoň na čiastočný úväzok. Dve absolvovali niekoľko výberových konaní a jedna z nich
sa zamestnala na plný pracovný úväzok,  pričom prácu sa jej darí držať už niekoľko mesiacov. Možnosť získať nový legálny a zdravý domov s kúpeľňou s teplou vodou a izbami pre deti sa nielen nám javí ako veľký impulz, ktorý dokáže naštartovať nový potenciál v  rodinách. Ak to samotné rodiny myslia vážne, tak sú preto ochotné spraviť oveľa viac ako si možno sami dokázali na začiatku celého procesu predstaviť. Stačí, že na konci náročnej cesty vidia reálnu víziu svojej budúcnosti v lepšom bývaní a k tomu trochu pomoci od iných na ceste k jej dosiahnutiu.

Súbežne s našou prácou v rodinách, obec pripravovala podmienky na výstavbu. V lokalite hornej osady, pod ktorou pozemky patria obci, sa podarilo vytýčiť územie, ktoré by stačilo na výstavbu dvoch, možno troch domov. Priestorovú úsporu sme však získali spojením domov do radovej zástavby. Vzniknúť tak môže päť domov, z ktorých jeden ostane v správe majetku obce. V ňom budú môcť prebiehať komunitné aktivity a práca s deťmi od najmenšieho veku – osvedčené z mnohých lokalít kraja, známe pod názvom ako projekt Omama.

Obci sa navyše podarilo získať prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 465.500 EUR. S prípravou projektovej dokumentácie a výstavbou by odbremenili lokálny rozpočet. V projekte sú zahrnuté aj ďalšie nové a perspektívne aktivity a investície, ktoré budú môcť byť prínosom nielen pre rómsku komunitu, ale aj pre všetkých obyvateľov obce.

Náš pôvodný plán, začať stavať v prvej polovici tohto roka (2022), sa nám žiaľ nepodarilo splniť. Do stavebného konania vstúpili viaceré námietky podané na miestny stavebný úrad, o ktorých musel rozhodovať stavebný úrad v sídle kraja. Ten následne celý proces vrátil, a tak ho spolu s obcou musíme absolvovať znova.

Trochu to vyvolalo pochybnosti v rodinách, ktoré by chceli začať stavať a bývať čím skôr vo vlastnom. Veríme, že tentoraz sa podarí prekonať všetky prekážky. Tak, ako sa nám to podarilo v ďalších 10 lokalitách na Slovensku, kde rodiny svoje domy už stavajú, alebo v nich už aj bývajú. Je to ten najlepší príklad toho, že to môže fungovať aj v Rožkovanoch, keď sa dokážeme zbaviť všetkých predsudkov a prejavíme vôľu pomáhať slabším tak, že im pomôžeme prekonať všetky prekážky na ceste, ktorej výsledkom bude schopnosť stáť na vlastných nohách a byť schopní postarať sa o vlastnú rodinu!