V novembri sa na Gemeri stavalo a nie len to – November 2021


V novembri sa na Gemeri stavalo a nie len to – November 2021

V mesiaci november 2021 stavebníci na Gemeri pokračovali vo svojpomocnej výstavbe, a to v obci Chanava a Bôrka. Stavebníci sú šikovní a snažia sa postaviť čo najviac do blížiacej sa zimy. V rámci našich aktivít, popri prebiehajúcej svojpomocnej výstavbe, pripravujeme ďalšie vhodné stavebné pozemky pre našich klientov/klientky, ktorý zatiaľ sporia. V lokalitách kde pôsobíme taktiež oslovujeme nových klientov/klientky a poskytujeme im možnosť zapojiť sa do programu svojpomocnej výstavby. Popri týchto aktivitách sústavne vyhľadávame nie len nových klientov/klientky, ale aj nové lokality na Gemeri, kde by sme mohli pomocou nášho programu svojpomocnej výstavby zlepšiť kvalitu života ohrozených skupín.