Lokálna akčná skupina v Kecerovciach

Lokálna akčná skupina v Kecerovciach

Projekt Inkluzívne susedstvá stojí na spolupráci viacerých partnerov, jedným z nich je aj OZ Cesta von. V obciach kde pôsobí Projekt DOM.ov a zároveň OZ Cesta von so svojim programom Omama, spájame sily v prospech rozvoja rómskych rodín. Kombinujeme pomoc v oblasti bývania s podporou ranej starostlivosti.

Dňa 16.03.2022 sme zrealizovali vzdelávací workshop pre pracovníkov organizácií, kde sme diskutovali o praktickej podobe partnerstva v komunitách obce Kecerovce.