Návšteva veľvyslanca USA Gautam Rana v Bôrke

Návšteva veľvyslanca USA Gautam Rana v Bôrke

Koncom marca navštívil veľvyslanec USA Gautam Rana Bôrku, zaujímali ho príklady dobrej praxe. Konkrétne ho zaujímalo ako samospráva podporuje zraniteľné komunity a akým problémom čelí v súčasnosti. Taktiež sa zaujímal o aktivity programu svojpomocnej výstavby, ktorú zastrešuje nezisková organizácia Projekt DOM.ov a tiež aj aktivitám včasnej starostlivosti o deti programu Omama vedený neziskovou organizáciou Cesta von. Svoje skúsenosti zdieľala aj naša klientka Soňa Kašparová, ktorá si postavila svojpomocne rodinný dom a tiež je aj Omamou v miestnej komunite.  Následne sa spoločne navštívili rodinné domy, ktoré sa postavili v rámci programu svojpomocnej výstavby. Veľvyslanec ocenil prácu starostu obce a jeho angažovanosť pri pomoci obyvateľom obce, taktiež ocenil aj aktivity programov Svojpomocnej výstavby a Omamy. Účastníkov povzbudil vo svojich aktivitách a poprial im veľa úspechov do budúcnosti.

Borka-2
Borka-3
Borka-5
Borka-6
Borka-9
Borka-10
Borka-11
Borka-12