Plánovaná výstavba v Jelšave – zrušená – Máj 2022

Pred časom sme avizovali blížiacu sa výstavbu dvoch rodinných domov prostredníctvom programu svojpomocnej výstavby. I napriek tomu, že sme klientom poskytovali dlhšiu dobu podporu a odborné vedenie, či už v oblasti financií alebo prípravy výstavby, rozhodli sa nestavať. Ich rozhodnutie bolo podmienené obavami z budúcnosti hlavne po finančnej stránke. Súčasná situácia s vysokou infláciou, extrémnym zdražovaním nemalou mierou prispeli k tomuto rozhodnutiu. I napriek tomu, že sa klienti rozhodli napokon nestavať, vzájomná spolupráca je prínosná pre obe strany. Klientov sme viedli k sporeniu, naučili sme ich narábať s rodinným rozpočtom, poskytli sme im odborné vedenie v oblasti bývania. Táto spolupráca taktiež obohatila aj nás, získali sme nové skúsenosti a veríme, že dobrú spoluprácu s mestom Jelšava budeme naďalej rozvíjať. Aj naďalej budeme vynakladať úsilie na to, aby sme sociálne znevýhodneným obyvateľom z Jelšavy pomohli žiť v kvalitnejšom a zdravšom bývaní.