Plánovaná výstavba v Jelšave – zrušená – Máj 2022Plánovaná výstavba v Jelšave – zrušená – Máj 2022

Pred časom sme avizovali blížiacu sa výstavbu dvoch
rodinných domov prostredníctvom programu svojpomocnej výstavby. I napriek
tomu, že sme klientom poskytovali dlhšiu dobu podporu a odborné vedenie,
či už v oblasti financií alebo prípravy výstavby, rozhodli sa nestavať.
Ich rozhodnutie bolo podmienené obavami z budúcnosti hlavne po finančnej
stránke. Súčasná situácia s vysokou infláciou, extrémnym zdražovaním
nemalou mierou prispeli k tomuto rozhodnutiu.

I napriek tomu, že sa klienti rozhodli napokon nestavať, vzájomná spolupráca je prínosná pre obe strany. Klientov sme viedli k sporeniu, naučili sme ich narábať s rodinným rozpočtom, poskytli sme im odborné vedenie v oblasti bývania. Táto spolupráca taktiež obohatila aj nás, získali sme nové skúsenosti a veríme, že dobrú spoluprácu s mestom Jelšava budeme naďalej
rozvíjať. Aj naďalej budeme vynakladať úsilie na to, aby sme sociálne znevýhodneným obyvateľom z Jelšavy pomohli žiť v kvalitnejšom a zdravšom bývaní.