Plánovanie verejného priestoru v Bačkove

Plánovanie verejného priestoru v Bačkove

V obci Bačkov sa chystá na výstavbu svojich rodinných domov 6 rodín. Celý proces práce s komunitou začal pred dvoma rokmi. Oslovil nás starosta obce, chcel sa viac dozvedieť o našom programe. Nasledovala exkurzia pre poslancov obce Bačkov a lokálnych lídrov v lokalite, kde už výstavba rodinných domov prebieha a nábor ľudí z komunity. Do programu vstúpilo 22 rodín, začali si sporiť na svoje vkladné knižky. Rok sporenia úspešne absolvovalo 6 rodín, tie sa dnes pripravujú na výstavbu svojich rodinných domov.

Zo strany obce bolo potrebné vykonať mnoho úkonov k príprave stavebných pozemkov- od vykúpenia pozemkov, reparcelácie až po terénne úpravy. Do celého procesu vstúpila aj nezisková organizácia Spolka. Pomohla s prípravou urbanistickej štúdie nového územia. Štúdia okrem novej ulice s individuálnou výstavbou ráta aj s tvorbou verejného priestoru v blízkosti domov. Celý proces plánovania nového územia bol založený na participatívnosti. V praxi to znamená, že k tomu ako má nová ulica vyzerať sa vyjadrovali tak zástupcovia samosprávy, ako aj samotní obyvatelia, ktorí ju budú obývať.

Výsledkom je idea novej štvrte s prítomnosťou námestia, zelenej plochy a lavičiek. V mesiaci jún sme začali s terénnymi úpravami a čistením skládky odpadu. Do dobrovoľníckej brigády sa zapojili nie len miestni obyvatelia, ale aj zástupcovia organizácii pôsobiacich v obci Bačkov.

brigáda - Bačkov
brigáda – Bačkov
vizualizácia územia - Bačkov
vizualizácia územia – Bačkov
brigáda - Bačkov
brigáda – Bačkov
územné plánovanie - Bačkov
územné plánovanie – Bačkov