Prebiehajúce školenia zamerané na finančnú gramotnosť – Júl 2022


Prebiehajúce školenia zamerané na finančnú gramotnosť – Júl 2022

Naša organizácia poskytuje našim klientov aj skupinové vzdelávania zamerané na finančnú gramotnosť. O tom, že je dobré vedieť narábať s financiami hospodárne, sa presvedčili aj naši klienti v Bôrke. Pre klientov sme pripravili skupinové školenie v Bôrke, ktoré bolo zamerané na rodinný rozpočet. Klienti sa hravou formou dozvedeli viac o tom, ako viesť vyrovnaný rodinný rozpočet.

Podobné školenia realizujeme pre našich klientov aj v iných lokalitách. Považujeme za dôležité viesť ľudí k finančnej zodpovednosti a zvyšovať ich finančnú gramotnosť, o to viac v súčasnej dobe extrémneho zdražovania a hyperinflácie. Zručnosť narábať s peniazmi sa stáva nevyhnutnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja, ako aj jednotlivcov tak i celej spoločnosti.