Prevzali sme si cenu SozialMarie

Dňa 24. júla 2020 si zástupcovia neziskovej organizácie Projekt DOM.ov  osobne z rúk Wandy Moser-Heindl zakladateľky nadácie Unruhe Privatstiftung prevzali cenu SozialMarie 2020. SozialMarie je cena pre sociálne inovácie, ktorá je každoročne udeľovaná 15 výnimočným projektom. S prvou výzvou zverejnenou v roku 2004 a následným vyhlásením víťazov v roku 2005 je najstaršou cenou pre sociálne inovácie v Európe. Práve aktivity Projektu DOM.ov boli v roku 2020 ocenené prvým miestom. Viac o cene SozialMarie, ako aj o ostatných ocenených projektoch nájdete na https://www.sozialmarie.org/sk