Príprava území

Príprava území

Príprava území na individuálnu výstavbu rodinných domov je v zásade úlohou samospráv, s ktorými spolupracujeme. Ide však o náročné procesy, preto naša organizácia v tom obciam pomáha. Znamená to napr. vysvetľovanie a vyjednávanie s obecnými zastupiteľstvami, vyhľadávanie vhodných pozemkov, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, geodetická reparcelácia územia, príprava architektonickej štúdie výstavby, projektovanie a inžiniering k potrebnej infraštruktúre nových ulíc. Na týchto úlohách s nami spolupracujú architekti, geodeti, právnici.

V mesiaci február sme vstúpili do spolupráce na príprave architektonických štúdii s neziskovou organizáciou OZ Spolka. Experti na územné plánovanie pripravujú architektonickú štúdiu pre obce Veľká Ida a Bačkov. V obciach Vtáčkovce a Kecerovce na štúdiách pracuje Ing. I.Puškáš, autor nášho katalógu rodinných domov.

príprava územia – Vtáčkovce
územná štúdia – Vtáčkovce