Pripravený na úver

Pripravený na úver

Rodiny zapojené do svojpomocnej výstavby rodinných domov Projektu DOM.ov sa uchádzajú o získanie úveru na bývanie. Úver je produktom sociálnej banky Slovenskej sporiteľne, je určený pre nízkopríjmové rodiny a jeho účelom je pokryť náklady na stavebný materiál na výstavbu rodinného domu.

Získaniu úveru predchádza 1-ročné obdobie príprav. Sociálny pracovník a poradca v oblasti rodinných financií pripravuje spolu s klientom Plán rodiny pre financovanie bývania (tzv. Profi plán). Pomáha nastavovať rodinný rozpočet tak, aby splácanie úveru bolo pre rodinu únosné. V prípade výskytu exekúcii, sprostredkúva rodine odbornú pomoc, prípadne zastupuje klienta pri komunikácii s veriteľmi. Medzi podmienky k získaniu úveru na bývanie patrí aj ochota sa vzdelávať a byť aktívny na trhu práce.

skol kecer 0223a
skol_kecer_0223b
skol. kecer. 0223