Projekt DOM.ov laureátom ocenenia Roma Spirit 2020 v kategórii MVO

Projekt DOM.ov laureátom ocenenia Roma Spirit 2020 v kategórii MVO

Toto ocenenie patrí všetkým našim klientom, ktorí sa zapojili do projektu svojpomocnej výstavby, všetkým spolupracujúcim obciam, ktoré vytvárajú podmienky pre naše pôsobenie, všetkým našim podporovateľom a donorom, bez ktorých podpory by naša činnosť nebola možná.

Špeciálne poďakovanie patrí všetkým zamestnancom a aktívnym spolupracovníkom Projektu DOM.ov menovite, Františke Ondrašikovej, Janke Pleukovej, Kataríne Smatanovej, Vladimírovi Frickému,  Ľubošovi Zuskárovi, Karolovi Tóthovi, Ondrejovi Sámeľovi, Ferkovi Turtákovi, Jozefovi Gajdošovi, Rastislavovi Blažejovi, Miroslavovi Šarišskému, Julovi Pechovi, Petrovi Adamovi, Andrei Najvirtovej, Vladimírovi Polhorskému, Zdenke Polednákovej, Martinovi Vavrinčíkovi, Braňovi Tichému a mnohým ďalším, bez práce ktorých by sme ocenené výsledky nedosiahli.   ĎAKUJEME

Viac informácií nájdete tu: