Prvá vlna výstavby v Kecerovciach vyvolala ďalší záujem

Prvá vlna výstavby v Kecerovciach vyvolala ďalší záujem

Obec Kecerovce je známa aj tým, že v nej žijú Rómovia v troch od seba vzdialených osadách. V každej z týchto osád funguje vlastný vnútorný komunitný život, rodinné a sociálne štruktúry. Každá z týchto komunít je iná. Osada v časti Kecerovské Kostoľany, kde momentálne prebieha výstavba, je vnímaná okolím ako najchudobnejšia a najťažšia na akúkoľvek rozvojovú prácu. Náš program svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva započal v tejto osade jednoznačný obrat smerom k plnohodnotnému susedstvu.

Vzniká nová priestranná ulica, kde rodinné domy budú štandardne napojené na elektriku, vodovod, kanalizáciu. Tu však nekončíme. Už pri prvom výkope základov v novembri 2021, prišli za nami noví záujemci o svojpomocnú výstavbu. Dobré správy sa šíria rýchlo, o program začali mať záujem aj obyvatelia ďalších dvoch kecerovských komunít. Dnes máme v sporiacom programe 31 nových aktívnych rodín. Rozpravy medzi sporiteľmi o potrebe vybudovania novej ulice aj v lokalite Kecerovské Pekľany povzbudili zástupcov samosprávy k tomu, aby začali realizovať konkrétne kroky pre prípravu ďalšieho susedstva. Na jeho prípravu je potrebné urobiť ešte veľa úkonov- od odkúpenia pozemkov, cez reparceláciu, až k technickej vybavenosti novej ulice. Avšak dobré veci sú už naštartované.

svojpomocná výstavba - Kecerovce
svojpomocná výstavba – Kecerovce
svojpomocná výstavba - Kecerovce
svojpomocná výstavba – Kecerovce
svojpomocná výstavba - Kecerovce
svojpomocná výstavba – Kecerovce
svojpomocná výstavba - Kecerovce
svojpomocná výstavba – Kecerovce
svojpomocná výstavba - Kecerovce
svojpomocná výstavba – Kecerovce
stretnutie sporiteľov - Kecerovce
stretnutie sporiteľov – Kecerovce

Predošlé
Ďalšie