Rozbehli sme vzdelávania

Rozbehli sme vzdelávania

Program svojpomocnej výstavby nie je len o stavaní domov. Nesmierne dôležitým elementom programu je sociálna práca a vzdelávanie. To prebieha buď skupinovo alebo individuálne. Klientov školíme najmä v témach: Čo je funkčný rodinný rozpočet, Ako rozumieť bankovým produktom, Čo obnáša legálna výstavba rodinného domu? V mesiaci január sme sa stretávali s klientmi aj napriek pandemickej vlne. Pravidelne sme navštevovali a školili spolu 85 rodín z 5 obcí KSK.

skupinové vzdelávanie - Bôrka
skupinové vzdelávanie – Bôrka
skupinové vzdelávanie - Bôrka
skupinové vzdelávanie – Bôrka
stretnutie s klientmi - Bačkov
stretnutie s klientmi – Bačkov
skupinové vzdelávanie - Kecerovce
skupinové vzdelávanie – Kecerovce