Školenia na protidlhové poradenstvo

Ďakujeme všetkým účastníkom Školenia zameraného na problematiku protidlhového poradenstva a účastníkom diskusie Platformy MVO a sociálnych pracovníkov pôsobiacich v oblasti sociálneho začleňovania MRK, že si našli čas a prišli dňa 12.10.2020 do Bidoviec, prípadne sa pripojili online.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. Váš tím Projektu DOM.ov

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.