Sme stavbári alebo učitelia?

Sme stavbári alebo učitelia?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že program svojpomocnej výstavby rodinných domov je najmä developerský projekt a jeho hlavným zameraním je stavbárčina. Tak to samozrejme nie je, náš program je primárne sociálnou prácou v oblasti bývania s ľuďmi z vylúčených komunít. Ak však chceme riešiť bývanie, musíme sa dotknúť aj iných životných oblasti klienta, ako je napríklad vzdelanie či zamestnanosť. Náš program stojí na intenzívnej sociálnej práci, rodinám poskytujeme finančné a pracovné poradenstvo. Klientov učíme plánovať a krok po kroku sa približovať k svojmu cieľu.

V našom tíme máme sociálnych pracovníkov, stavebných inžinierov, murárov aj expertov z bankového sektoru. Všetci však pri svojej činnosti robia jednu spoločnú vec – UČIA. Učenie má rôzne podoby, od zdieľania informácií až po praktické trénovanie a osvojovanie si nových spôsobilosti. A tak konečných výsledkom nášho úsilia, nie je v prvom rade postavený dom, ale človek vybavený k životu potrebnými zručnosťami.

svojpomocná výstavba - Kecerovce
svojpomocná výstavba – Kecerovce
svojpomocná výstavba - Kecerovce
svojpomocná výstavba – Kecerovce
svojpomocná výstavba - Kecerovce
svojpomocná výstavba – Kecerovce