Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity na návšteve v Chanave – Február 2022

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity na návšteve v Chanave – Február 2022

Do nového domu Jána Zsírosa v Chanave dňa 18.2.2022 zavítal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. Ocenil snahu domácich pracovať na dosiahnutí svojho životného sna, ktorým je vlastný rodinný dom. V Chanave je to prvý dom postavený v rámci programu svojpomocnej výstavby Projektu DOM.ov. Veríme, že rodina Zsírosovcov bude motiváciou pre ďalšie rodiny a komunity v Banskobystrickom kraji.