V Bôrke plánujeme druhú fázu výstavby

V Bôrke plánujeme druhú fázu výstavby

Výstavba prvých troch domov v obci Bôrka je pozitívne hodnotená tak starostom obce, zástupcami samosprávy ako aj obyvateľmi rómskej komunity. Obec má záujem v programe svojpomocnej výstavby rodinných domov pokračovať aj v budúcnosti.

Aktuálne pripravujeme na výstavbu v roku 2023 tri ďalšie rodiny. Ich úlohou je pravidelne sporiť, byť aktívny na trhu práce a zúčastňovať sa finančného vzdelávania. Skupinové vzdelávanie na tému Bankové produkty prebehlo v Bôrke pred Vianocami. So súčasnými aj budúcimi stavebníkmi sme diskutovali tému bankový systém, ako rozumieť úverovým zmluvám, čo v praxi znamená ručiteľstvo.