V Bôrke sa blížime ku kolaudácii – September 2022


V Bôrke sa blížime ku kolaudácii – September 2022

Svojpomocná výstavba v Bôrke sa v rámci svojej prvej etapy blíži ku koncu. Onedlho budú môcť stavebníci bývať vo svojich novo postavených rodinných domoch, ktoré si postavili svojpomocne. Avšak aby tam mohli plnohodnotne bývať, je potrebné stavby ešte dokončiť a skolaudovať. Počas pravidelných koordinačných stretnutí za prítomnosti starostu, stavebníkov, stavebného dozora, stavebného koordinátora, regionálneho koordinátora sociálnej práce a sociálnou pracovníčkou, vyhodnocujeme stanovené stavebné plány a určujú sa nové ciele. Počas septembrového koordinačného stretnutia sa stanovil výsledný cieľ, a to do konca roka 2022 skolaudovať rodinné domy v rámci svojpomocnej výstavby. Spravíme všetko preto, aby sa nám podarilo stanovený cieľ dosiahnuť a stavebníci mohli so svojimi rodinami prežiť tohtoročné Vianočné sviatky v nových rodinných domoch.