V Kecerovciach bola zahájená stavebná sezóna

V Kecerovciach bola zahájená stavebná sezóna

V obci Kecerovce začali so svojpomocnou výstavbou rodinných domov, čo oslovilo ďalších záujemcov. V priebehu novembra 2021 sa začala v obci Kecerovce stavebná sezónna pre 8 rodín. Rodiny zapojené do programu svojpomocnej výstavby začali s budovaním základov svojich nových rodinných domov. Zahájenie svojpomocnej výstavby vzbudilo záujem a do programu svojpomocnej výstavby sa zapojilo ďalších 40 rodín.