Zapojte sa do online diskusií na zaujímavé témy

Dôvody segregácie rómskych osád – historický diskurz

Hosť: Mgr. Alexander Mušinka, PhD.

30. november 2020

od 13:00 hod. do 14:15 hod.

Online pripojenie: klik sem

Problematika vysporiadania pozemkov pod rómskymi osadami

Hosť: Juraj Kuruc, M.A.

7. december 2020

od 13:00 hod. do 14:15 hod.

Online pripojenie. klik sem

Územné plánovanie

Hosť. Ing. arch. Dušan Burák, CSc.

14. december 2020

od 13:00 hod. do 14:15 hod.

Online pripojenie: klik sem