Lokality kde pôsobíme

Kojatice Lenartov Lukov Frička Nižný Tvarožec Kendice Petrovany Rankovce

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov pôsobí vo viacerých lokalitách východného a stredného Slovenska. Je iniciátorom a koordinuje dlhodobé partnerstvo obcí pri riešení situácie v sociálne a priestorovo vylúčených rómskych lokalitách.