Kontakt

nezisková organizácia Projekt DOM.ov
Požiarnická 17
080 01 Prešov
mail: info@projektdomov.sk

Vedenie organizácie:

 

Riaditeľ:

Marián Zemantel. 0911 791 717

 

Regionálny riaditeľ:

Peter Jendrál – tel. 0905 573 641

 

Metodička:

Franja Ondrašiková – tel. 0904 616 338

 

 

Zastúpenie v regiónoch:

 

Košický kraj:

František Turták – tel. 0910 266 735

 

Prešovský kraj:

Vlado Frický – tel. 0948 296 629

 

Banskobystrický kraj:

Karol Tóth  – tel. 0948 905 323

 

Bankové údaje:
Slovenská sporiteľňa
číslo účtu IBAN: SK72 0900 0000 0051 1289 0338
IČO: 503 349 81
DIČ: 2120323821

nezisková organizácia Projekt DOM.ov je registrovaná na Okresnom úrade v Prešove, odbor všeob. verejnej správy pod č. OVVS-519/2016-NO.

Zakladateľské organizácie:
Člověk v tísni, o.p.s., Palešovo nám. 34, 053 04 Spišské Podhradie
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, Rankovce 21, 044 46 Rankovce