Kontakt

nezisková organizácia Projekt DOM.ov
Požiarnická 17
080 01 Prešov
mail: info@projektdomov.sk

Vedenie organizácie:

Riaditeľ:

Marián Zeman – tel. 0911 791 717

 

Regionálny riaditeľ:

Peter Jendrál – tel. 0905 573 641

 

Metodička:

Franja Ondrašiková – tel. 0904 616 338

 

Projektová a finančná manažérka:

Jana Pleuková – tel. 0904 477 032

 

Zastúpenie v regiónoch:

Košický kraj: František Turták – tel. 0910 266 735

 

Prešovský kraj: Vlado Frický – tel. 0948 296 629

 

Banskobystrický kraj: Karol Tóth  – tel. 0948 905 323

 

Stavebný koordinátor Bôrka: Róbert Kulik

– tel. 0908 797 142

 

Stavebný učiteľ Kecerovce: Róbet Gábor

– tel. 0904 849 394

 

Stavebný koordinátor Kecerovce: Ľuboš Zuskár

– tel. 0949 777 477

 

Sociálny pracovník Vtáčkovce, expert na oddlženie klientov: Július Pecha – tel. 0911 515 575

 

Sociálny pracovník Veľká Ida, Vtáčkovce: Radoslav Sameľ – tel. 0911 809 764

 

Koordinátor sociálnej práce: Dávid Batler

– tel. 0902 290 272

 

Koordinátor sociálnej práce: Dominik Bezák

– tel. 0944 320 551

 

Projektová manažérka projektu HERO: Katarína Beňová – tel. 0902 216 587

 

Koordinátorka sociálnej práce: Jana Alžová

– tel. 0907 523 654

 

Sociálny pracovník: Marián Bubenčík – tel. 0918 615 138

 

Stavebná koordinátorka: Marieta Pisanský Buryová

– tel. 0948 070 300

 

Stavebný koordinátor: Tibor Pompa – tel. 0948 448 862

 

Bankové údaje:
Slovenská sporiteľňa
číslo účtu IBAN: SK72 0900 0000 0051 1289 0338
IČO: 503 349 81
DIČ: 2120323821

nezisková organizácia Projekt DOM.ov je registrovaná na Okresnom úrade v Prešove, odbor všeob. verejnej správy pod č. OVVS-519/2016-NO.

Zakladateľské organizácie:
Člověk v tísni, o.p.s., Palešovo nám. 34, 053 04 Spišské Podhradie
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, Rankovce 21, 044 46 Rankovce