Financovanie svojpomocnej výstavby

„Ak máme skutočne pomôcť ľuďom lepšie žiť, musia sa do obstarania bývania zapojiť sami – fyzicky ale aj finančne. Len tak môže zmena pretrvať.

Rastislav Blažej
Slovenská sporiteľňa

Sporenie každý mesiac

Pre všetky rodiny je podmienkou získania mikropôžičky pravidelné sporenie. Je zároveň dôkazom, že rovnako spoľahlivo budú splácať aj mikropôžičku banke. Rodiny tiež musia začať riešiť svoje staré dlhy.

Kúpa stavebných pozemkov

Za rok si jedna rodina priemerne nasporí 1 200 €. Z nasporených financií, rodiny vyplatia stavebné pozemky, ktoré sú pripravované samosprávami.

12 mesiacov dodržujú pravidlá

Rodiny, ktoré pravidelne sporia môžu po roku sporenia požiadať o mikropôžičku. A začínajú sa pripravovať na stavbu domu.

DOM do osobného vlastníctva

Ponúkame niekoľko modelov rodinných domov. Dom má byť svojou veľkosťou a dispozíciou šitý na mieru jednotlivých rodín.

Vzdelávanie rodín na tému rodinný rozpočet, obecné komunitné centrum Rankovce, 2015. Lektor: Františka Ondrášiková, Združenie pre lepší život

Poskytovanie mikropôžičiek na výstavbu a legalizáciu vlastných domov pre rómske rodiny chápeme ako investíciu do naštartovania zásadných zmien v najmenej rozvinutých lokalitách na Slovensku. Podporujeme aktivitu rodín, ktoré chcú a vedia prebrať zodpovednosť za financovanie vlastného  bývania. Pôsobíme v 21 rómskych lokalitách Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja.

Rodiny, ktorým poskytujeme mikropôžičky, nemajú prístup k bežným úverom na bývanie. Ide o nízkopríjmové rodiny, ktoré zväčša nemajú žiadny majetok.

Aj preto musia rodiny, ktoré si chcú zabezpečiť financovanie svojpomocnej výstavby domu z mikropôžičkovej schémy, ktorú rozbieha Projekt DOM.ov v partnerstve so Slovenskou sporiteľňou, minimálne rok pravidelne sporiť, vzdelávať sa a zlepšovať riadenie svojich financií. Tiež si pravidelne plniť svoje finančné záväzky voči iným veriteľom, vrátane obce. Súhlasili s tým, že budú až do splatenia mikropôžičky aktívne spolupracovať so  sociálnymi pracovníkmi, ktorí ich učia zvládať ťažké životné situácie.

Založením špeciálneho garančného fondu pre každú z lokalít reagujeme na špecifické riziká, ktorým rodiny žijúce v generačnej chudobe čelia. Vďaka systému “náhradných splátok” vytvárame obmedzený časový priestor a jasné pravidlá, ktoré umožnia zadĺženej rodine s pomocou sociálneho pracovníka zvrátiť rozbiehajúcu sa platobnú neschopnosť.

Mikropôžičkovú schému sme spustili v priebehu roka 2016. Ide o unikátne partnerstvo najväčšieho bankového domu na Slovensku s výnimočnými obcami, ktoré majú odvahu a chuť vytvárať v podrozvinutých rómskych lokalitách férové podmienky na legálnu stavbu domov do osobného vlastníctva. Činnosť mikropôžičkovej schémy iniciovala a koordinuje nezisková organizácia Projekt DOM.ov.