Rozširujeme svoje aktivity do nových lokalít- August 2022


Rozširujeme svoje aktivity do nových lokalít- August 2022

Rozširujeme svoje aktivity do nových lokalít. V obci Ratková sme uskutočnili prvé nábory nových klientov, ktorí by sa chceli zapojiť do programu svojpomocnej výstavby. Vďaka spolupráci s pánom starostom a terénnou pracovníčkou NP TSP II sa podarilo osloviť miestnu komunitu v Ratkovej a poskytnúť im možnosť zapojiť sa do programu svojpomocnej výstavby. Obec Ratková (okres Revúca) je vhodnou lokalitou na svojpomocnú výstavbu a veríme, že sa nám podarí nových klientov úspešne pripraviť na výstavbu svojho vlastného rodinného domu.