Hľadáme novú posilu na pozíciu stavebného koordinátora

Ponúkame voľnú pracovnú pozíciu stavebného koordinátora

Miesto práce
Košice okolie

Druh pracovného pomeru
TPP  100% alebo 50% TPP úväzok

Termín nástupu
ihneď

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce stavebného koordinátora, právomoci a zodpovednosti

 • vyhľadávanie vhodných obcí a ich zapojenie do spolupráce programu svojpomocnej výstavby realizovanej klientmi n.o. projekt DOM.ov,
 • spolupráca s obcami pri výbere a príprave pozemkov vhodných na výstavbu rodinných domov,
 • v pomoc obciam pri zabezpečení potrebnej zmeny územného plánu a budovaní inžinierskych sietí pre výstavbu rodinných domov realizovaných v rámci programu svojpomocnej výstavby, 
 • príprava svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov (inžinierska činnosť, príprava a kompletizácia podkladov pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia),
 • koordinácia stavebného učiteľa, ktorý sprevádza stavebníkov pri svojpomocnej výstavbe, riadenie a kontrola odbornej asistencie na stavbách,
 • kontrola dodržiavania technologických postupov, zabezpečenie súladu realizácie stavebných činností v súlade s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, stavebnými postupmi a príslušnými technickými normami,
 • výber vhodných dodávateľov stavebných materiálov a prác s dôrazom na konečnú cenu,
 • zabezpečenie logistiky a dodávky materiálov na stavbu, kontrola kvality dodaného materiálu,
 • spracovanie harmonogramu výstavby v lokalite a kontrola jeho dodržiavania,
 • kontrola kvality prác a zabezpečenie vedenia stavebného denníka,
 • kontrola plnenia a dodržiavania jednotlivých položiek stavebného rozpočtu, zodpovednosť za správnosť podkladov k uvoľňovaniu tranží pri čerpaní rozpočtu,
 • príprava rozpočtov domov,
 • informovanie stavebníkov o základných zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • komunikácia a spolupráca so stavebným dozorom,
 • spolupráca pri získaní všetkých potrebných podkladov a dokumentov pre kolaudáciu a asistencia pri kolaudačnom konaní,

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1.400€ / 700€ (podľa úväzku)  brutto v závislosti od skúseností

Zamestnanecké výhody, benefity

Čo sa vám u nás bude páčiť:
• Vaša práca bude mať zmysel
• Výborný tím, v ktorom je radosť pracovať

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

Stredoškolským alebo vysokoškolským (so stavebným zameraním)

Ostatné znalosti

Microsoft Office  (Excel, Word, PowerPoint)

Vodičský preukaz B

Počet rokov praxe

min. 3 roky praxe v oblasti stavebníctva

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • 3 roky praxe v oblasti stavebníctva
 • Skúsenosti s prácou s MRK sú výhodou
 • Znalosť s pracovnou náplňou a súvisiacej legislatívy
 • Samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť organizovať, flexibilita

Informácie o výberovom konaní

Ak sa k nám chcete pridať, pošlite krátky motivačný list (vrátane očakávaného platu) a svoj životopis na peter.jendral@projektdomov.sk   a marian.zeman@projektdomov.sk  s predmetom emailu: „Stavebný koordinátor  projektu DOM.ov pre Košický región “.

KTO SME
● Pomáhame ľuďom zmeniť a zlepšiť ich život cez program svojpomocnej výstavby individuálnych rodinných domov pre rodiny zo sociálne a priestorov vylúčených území (najmä Rómov) a asistencia obciam pri riešení problémov s bývaním

● Cieľom organizácie je v spolupráci so samosprávami nájsť efektívny a udržateľný model územného rozvoja existujúcich rómskych komunít (osád), ktorý by miestnym rodinám dal šancu získať vlastnými silami štandardné a legálne bývanie

● Sme jedna z najprogresívnejších mimovládnych organizácii v tzv. rómskej téme, ktorá rozvíja program bývania formou svojpomocnej výstavby rodinných domov financovanej z mikropôžičiek od Slovenskej sporiteľne

● Aktuálne je do projektu svojpomocnej výstavby domov aktívne zapojených  viac ako 24 obcí  s celkovým počtom aktívnych klientov 212, z ktorých aktuálne 17 svoje domčeky stavia ostatní sa pripravujú na výstavbu.

● Našou ambíciou je osloviť stovky až tisíce klientov.

● Projekt DOM.ov je spoločnou dcérskou mimovládnou organizáciou Človeka v ohrození, n.o. a Združenia pre lepší život. Viac informácií o organizácii je dostupných na https://projektdomov.sk/

● Pri realizácii projektu spolupracujeme so štátnymi inštitúciami, samosprávami, spoločnosťami z neziskového sektora a pri financovaní klientov spolupracujeme so Slovenskou sporiteľňou a.s.

● Aktuálne realizujeme pilotný projekt Európskej únie HERO