Výročné správy

… viac ako bývanie

Život v rómskych lokalitách je pre jednotlivcov a rodiny limitujúci. Rodiny bojujú s problémami, na ktoré nestačia. Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vznikla, aby pomáhala odstrániť príčiny, ktoré nevyhnutne vytvárajú z rómskych lokalít komunity odkázané na sociálne bývanie.


Na stiahnutie: Výročná správa za rok 2022

Na stiahnutie: Výročná správa za rok 2021

Audit r.2021ÚZ+VS_Poznámky NUJ 2021 A_ UZNUJ 2021 12_DPPO 2021

Na stiahnutie: Výročná správa za rok 2020

Na stiahnutie: Výročná správa za rok 2019

Na stiahnutie: Výročná správa za rok 2018

Na stiahnutie: Výročná správa za rok 2017

Na stiahnutie: Výročná správa za rok 2016


Vnímame najmä urgentnú situáciu rodín, ktoré žijú v getách extrémnej chudoby, v chatrčiach a iných provizórnych obydliach. Presadzujeme názor, že situácia sa môže zmeniť, ak rodiny v rómskych lokalitách budú mať podmienky pre svojpomocnú výstavbu porovnateľné s tými, aké sú v obci bežné – vhodné stavebné pozemky s naplánovaným napojením domácností na elektrickú energiu, pitnú vodu, kanalizáciu, ďalej spevnené komunikácie a riešenie environmentálnych záťaží v území.

Vďaka Projektu DOM.ov spolupracuje 10 obcí z troch mikroregiónov s dôležitými inštitúciami zo súkromného a verejného sektora. Premysleným budovaním partnerstiev s progresívne orientovanými starostami v obciach a vytváraním mikroregionálnych sietí posilňujeme férový proces územného plánovania a vytvárame podmienky na verejnú diskusiu o budúcnosti rómskych lokalít.