Život v rómskych lokalitách je pre jednotlivcov a rodiny limitujúci. Rodiny bojujú s problémami, na ktoré nestačia. Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vznikla, aby pomáhala odstrániť príčiny, ktoré nevyhnutne vytvárajú z rómskych lokalít komunity odkázané na sociálne bývanie.

 


Na stiahnutie: Výročná správa za rok 2020
Na stiahnutie: Výročná správa za rok 2019
Na stiahnutie: Výročná správa za rok 2018
Na stiahnutie: Výročná správa za rok 2017
Na stiahnutie: Výročná správa za rok 2016


Vnímame najmä urgentnú situáciu rodín, ktoré žijú v getách extrémnej chudoby, v chatrčiach a iných provizórnych obydliach. Presadzujeme názor, že situácia sa môže zmeniť, ak rodiny v rómskych lokalitách budú mať podmienky pre svojpomocnú výstavbu porovnateľné s tými, aké sú v obci bežné – vhodné stavebné pozemky s naplánovaným napojením domácností na elektrickú energiu, pitnú vodu, kanalizáciu, ďalej spevnené komunikácie a riešenie environmentálnych záťaží v území.

Vďaka Projektu DOM.ov spolupracuje 10 obcí z troch mikroregiónov s dôležitými inštitúciami zo súkromného a verejného sektora. Premysleným budovaním partnerstiev s progresívne orientovanými starostami v obciach a vytváraním mikroregionálnych sietí posilňujeme férový proces územného plánovania a vytvárame podmienky na verejnú diskusiu o budúcnosti rómskych lokalít.

 

Poskytovanie mikropôžičiek priamo rodinám

Vďaka strategickému partnerstvu so Slovenskou sporiteľňou budú mať rodiny príležitosť si zo získanej mikropôžičky financovať legálne, bezpečné a zdravé bývanie.
Dávať rodine nádej na lepšie bývanie pre nás zároveň znamená posilňovať motiváciu rodičov sporiť a splácať, zvyšovať si vlastný zárobok, zlepšovať školské výsledky detí, udržiavať zdravie všetkých členov rodiny a dobré vzťahy v obci.

Napĺňanie našej činnosti a poslania si nevieme predstaviť bez terénnych a komunitných pracovníkov

 

Neziskovú organizáciu Projekt DOM.ov založili Združenie pre lepší život a slovenská pobočka Člověka v tísni so zámerom akcelerovať vývoj pilotných projektov svojpomocnej výstavby za pomoci mikropôžičiek, ktoré tieto organizácie overujú v lokalitách Rankovce (2. fáza výstavby od r. 2014) a Kojatice (od r. 2012).