Workshop: Zdieľanie skúseností o sociálnej inklúzii a bývaní

Workshop: Medzinárodné zdieľanie skúseností o sociálnej inklúzii a bývaní

Workshop “Zdieľanie poznatkov o sociálnej inklúzii a bývaní” sa uskutočnil 23.-25.10.2023 v Herľnoch s účasťou organizácií z Poľska (Fundacja w stronę dialogu), Maďarska (Habitat for Humanity) a Slovenska (Projekt DOM.ov). Spoločne sme navštívili viaceré lokality, kde sme predstavili prínosy svojpomocnej výstavby domov a jej pozitívny vplyv na sociálnu inklúziu. Taktiež sme zdieľali bohatstvo kultúry našich krajín.

Určený projekt sa neobmedzil len na prezentáciu výsledkov svojpomocnej výstavby. Tiež sme poskytli priestor na vzájomné oboznamovanie sa s aktivitami organizácií zúčastnených krajín. Počas trvania workshopu sme vytvorili prostredie pre medzinárodnú spoluprácu a výmenu nápadov s cieľom posilniť a rozvíjať spoločné iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie a bývania.

Financovanie tohto projektu zabezpečili granty zo strany Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Fondu aktívnych občanov – Regionálnych iniciatív občianskej spoločnosti.