Publikácie na stiahnutie

Projekty

Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít


Analýzy

Metodiky

Návrhy legislatívy

Návrhy legislatívnych opatrení

Štúdie